eXpressive 830

eXpressive 830

5 / 5
Нов прозорец за въвеждане.

Новият прозорец на eXpressive 830 има по-широки възможности, които позволяват да регулирате или да променяте дизайна директо от прозореца.