eXpressive 820

eXpressive 820 (Elna 8300)

8 / 10
Деликатни материи !

Всички деликатни и капризни материи са пречка при шиене. Тук вашита мечти ще се реализират.