Elna 434

Elna 434

Научи повече :

2 / 11
Регулировки

Ще можете да шиете всяка материя, като настоите машината към нея с нужните регулировки.