Elna 264

Elna 264

Научи повече :

Сваляне

3 / 5
Лесен достъп

Отворете предния капак, за да имате видимост до схемата за вдяване, за лесен достъп до долния плетач и до  подвижния горен нож.