eXcellence 680

eXcellence 680

Научи повече :

3 / 7
екран и настройки

Голям дисплей с регулировке на дължината и ширината на тигела и символ за подходящото краче за зададената програма.