eXcellence 680

eXcellence 680

Научи повече :

5 / 7
Допълнителна масичка

За повече комфорт при шиене увеличете шевната повърхност с допълнителната масичка.