eXcellence 680

eXcellence 680

Научи повече :

стандартни аксесоари
множество аксесоари
екран и настройки
Чекмедже, свободно рамо и 170  програми
Допълнителна масичка
удобство и здравина

9 мм ширина на тигела