eXcellence 720

eXcellence 720 (Elna 7300)

Научи повече :

6 / 12
Свободна ръка

Вдигайте и пускайте крачето, използвайки коляното си , а не ръката си.