elnaStar

elnaStar

Научи повече :

6 / 6
Бутони за директни команди

Работата с машината е максимално улеснена с бутоните старт/стоп, бутона за затяжка, бутона за автоматична затяжка и бутона за позициониране на иглата в горно и долно положение.