eXcellence 720

eXcellence 720 (Elna 7300)

Научи повече :

1 / 12
Илици

Имате възможност за избор на 7 вида автоматични илици за всеки вид дреха.