Софтуер

Cross Stitch

Cross Stitch

Софтуерът за Digitizer EX V.4.0 работи с вашата програма  Digitizer и ви позволява да създавате оригинални дизайни на вашата шевна машина.

Създайте обемни дизайни като обедините вашите бродерии с традиционни обемни бодове или очертаващи линии. 

 

С Digitizer V4.0, оставяте всичко на вашата фантазия!