Impressum

Impressum

Elna International Corp. SA Chemin du Champ-des-Filles 19 CH-1228 Plan-les-Ouates URL: http://www.elna.com Tel.: +420 56 732 11 24 Fax: +420 56 731 00 71 E-mail: info@elna.com Zapísaná vo Švajčiarsku : CH-660-0025941-4 Obsah : Elna International Corp. SA Koncepcia : Prezenz, Onex-Genève © Elna International Corp. SA. Všechna práva vyhradena. Důležité právní informace Osoby, které zpřístupní informace na web stránce Elna International Corp. SA souhlasí s následujícími podmínkami. Publikované informace a vyslovené smýšlení jsou poskytnuté prostřednictvím Elna International Corp. SA pro osobní použití a jen pro informační účely, ktoré podléhají změnám bez předchozího uvědomění. Elna International Corp. SA prohlašuje, že informace a vyjádření smýšlení na této web stránce jsou správné, kompletní a aktuální. Celý obsah Elna web stránky podléhá autorskému právu s vyhrazením všech práv. Reprodukce, překlady, uložení a správa v jiných médiích, web stránkach nebo v databázích jsou chráněné autorským právem společnosti Elna International Corp. SA. Jakékoliv použití nebo reprodukce z naší web stránky, ať už v celku nebo jen její části, je povolené jen s předchozím písomným povolením společnosti Elna International Corp. SA. Linky Určité linky na Elna web stránce vedou k web stránkam třetích osob, které jsou pod úplnou kontrolou společnosti Elna International Corp. SA. Adekvátní Elna International Corp. SA nemá žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a legálnost obsahu takových web stránek a nabídkou služeb z nich.