אביזרים

Elastic Gatherers 10 mm - 3/8"

Acts like a third hand! The elastic gatherer evenly stretches the elastic as it is sewn to the fabric; wonderful for cuffs, lingerie, garters, etc.

אביזרים_מותאמים_למכונה