אביזרים

Gathering Foot

Tired of hand-pulling basting threads for gathering? Instead, use the gathering foot for light and medium weight fabrics. Make ruffles and flounces effortlessly.

אביזרים_מותאמים_למכונה