אביזרים

Bobbins x 10

Indispensable to sew, the bobbin is about 2 cm in diameter and 1 cm of height which fits into the lower case of the machine.

אביזרים_מותאמים_למכונה