אביזרים

Needles

SCHMETZ sewing needles are available in different varieties.

אביזרים_מותאמים_למכונה