אביזרים

Pintuck Foot Narrow

Twin needle pintucks are often a lovely focal point in modern and heirloom fashions. It is essential that the pintucks are perfect, evenly spaced and parallel rows.

אביזרים_מותאמים_למכונה