אביזרים

Bobbins

This elna bobbins are the only one you can use in all elna sewing machines.

אביזרים_מותאמים_למכונה