אביזרים

רגלית לריקמה חופשית והתלאה

דאגת תפרים מדלגים אינה צריכה להדאיג כאשר תופרים ריקמה חופשית, התלאה או מונוגרמות. הרגלית הקפיצית נעה מעלה ומטה באותו זמן שהמחט נעה.אביזרים_מותאמים_למכונה