אביזרים

CD Doll Face Collection

Embroidery CD with 35 built-in embroidery designs :אביזרים_מותאמים_למכונה