אביזרים

CD Oriental Collection

Embroidery CD with 32 built-in embroidery designs :אביזרים_מותאמים_למכונה