אביזרים

CD Small Floral Collection

Embroidery CD with 25 built-in embroidery designs :אביזרים_מותאמים_למכונה