אביזרים

CD-Rom Drive

This CD-ROM drive is for use with the embroidery machine for uploading embroidery data directly from CD's.

אביזרים_מותאמים_למכונה