אביזרים

Free Arm Hoop C

The free-arm hoop is specially designed for embroidering small designs in hard toreach areas such as sleeves, pant legs, etc... Sewing area 50 x 50 mm.

 אביזרים_מותאמים_למכונה