אביזרים

Standard Hoop A

Measuring 127 x 110 mm, the standard hoop A is the optimum size for 80% of commercial embroidery designs.

 



אביזרים_מותאמים_למכונה