אביזרים

Giga Hoop

Measuring 230 x 200 mm, the giga hoop lets you stitch out very large embroidery layouts in just one hooping.

 אביזרים_מותאמים_למכונה