אביזרים

Spring Loaded Hoop F

This 127 x 110 mm embroidery hoop is specifically for thick, bulky fabrics such as terry cloth or quilt.

 אביזרים_מותאמים_למכונה