אביזרים

Cap Hoop - 127 x 109 mm

Add creative embroidery designs to caps and visors with this very clever cap hoop. It can only be used in
conjunction with the adapted hoop.

 אביזרים_מותאמים_למכונה