אביזרים

Large Hoop M1

The large rectangular hoop measures 200 x 240 mm, perfect for longer (or wider) designs.

 אביזרים_מותאמים_למכונה