אביזרים

Medium Hoop M2

Measuring 126 x 110 mm, the standard hoop is the optimum size for 80% of commercial embroidery designs

אביזרים_מותאמים_למכונה