אביזרים

Small hoop M3

The small hoop is specially designed for embroidering small designs in small areas.

Sewing area: 50 x 50 mmאביזרים_מותאמים_למכונה