אביזרים

Hoop J3 n°13 (64x28 mm)

Small single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J3 hoop measures 64x28 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה