אביזרים

Hoop J4 n°8 (42x67 mm)

Small, single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J4 Hoop measures 42x67 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה