אביזרים

Hoop J5 n°3 (46x46 mm)

Small, single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J5 Hoop measures 46x46 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה