אביזרים

Hoop J6 N°2 (66x66 mm)

Small, single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J6 Hoop measures 66x66 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה