אביזרים

Hoop J7 n°1 (110x95 mm)

Small, single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J7 Hoop measures 110x95 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה