אביזרים

Hoop J8 n°7 (120x121 mm)

Small, single arm hoop - perfect for professional monogramming and lettering needs. The J8 Hoop measures 120x121 mm. Please note, the Monogram Hoop Adapter is required when using this hoop.

אביזרים_מותאמים_למכונה