אביזרים

USB key

To save and transfer the embroidery designs between the machine and your PC.

Capacity: 256 MBאביזרים_מותאמים_למכונה