אביזרים

Rectangle large hoop - 200 x 280 mm (RE28b)

This rectangular hoop offers a large embroidery area of 200 mm x 280 mm, perfect for thick and bulky fabrics and multiple layers.

אביזרים_מותאמים_למכונה