אביזרים

Rectangle extra-small hoop - RE10b - 100 x 40 mm

This small hoop offers a embroidery area of 100 mm x 40 mm, perfect for reach areas such as sleeves, pant legs, children clothing or any other small areas.

אביזרים_מותאמים_למכונה