אביזרים

Square small hoop - 140 X 140 mm - SQ14b

This small square hoop offers a embroidery area of 140 mm x 140 mm, perfect size for medium sized embroidery designs.

אביזרים_מותאמים_למכונה