אביזרים

Free Arm Hoop FA10 (100 x 40 mm)

Ideal small hoop to reach areas such as sleeves, pant legs, children clothing or any other small areas.

אביזרים_מותאמים_למכונה