אביזרים

Round Thread Guide

The round thread guide is espacially create for the top cover hem stitch.