אביזרים

Horizontal Spool Holder

Some specialty threads tend to twist as they feed off the spool. This attachment holds these threads in a horizontal position to eliminate twisting.

אביזרים_מותאמים_למכונה