אביזרים

Cordind foot (type A)

This cording foot is used for serging fine cord or wire on to fabrics. Perfect for edging bridal veil and home decor projects.

אביזרים_מותאמים_למכונה