אביזרים

Cording foot (type B)

Used for serging heavy or wide cord on fabric. Makes a great padded rolled hem.

אביזרים_מותאמים_למכונה