אביזרים

Elastic gathering attachment

This attachment evenly stretches elastic before sewing it with your overlock. A very simple method to attach elastic from 3.5 mm to 8 mm wide.

אביזרים_מותאמים_למכונה