אביזרים

Waste Tray

Scraps always on the table or floor? Why not use the waste tray? When fabric is trimmed, the tray automatically catches the remnants.

אביזרים_מותאמים_למכונה