Priedai

Nevaržoma ritė

“Nevaržoma rite” pristabdo siūlą lengesniam ritės sukimuisi. Nebereikės laikyti ritės rankinu būdu tol kol pradės suktis

Tinka tik: