eXpressive 820

eXpressive 820 (Elna 8300)

7 / 10
Много повече удобство

Елна 8300 е лесна за употреба !